ליטיגציה מסחרית
חברות, שותפויות ועסקים
גירושין, מזונות, משמורת
לשון הרע
משפט העבודה
מקרקעין וקבוצות רכישה
פשיטות רגל והפטרים

תחומי התמחות

פשיטות רגל והפטרים

פשיטות רגל והפטרים
פלוני חייב לאלמוני סכום כסף ואינו משלם. יכול אלמוני לתבעו לדין, לקבל נגדו פסק דין ולנקוט נגדו בהליכים לפי חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967. במסגרת הליכי ההוצל"פ יכול אלמוני לעקל את נכסיו של פלוני, לבקש מינוי כונס נכסים על נכסים מסויימים שפלוני הנו בעל זכות בהם, לההביא למכירת הנכסים, לגרום לזימונו או להבאתו של פלוני לחקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל, כדי שזה יחייב את פלוני לשלם את החוב בתשלומים ולעיתים, אף לגרום למאסרו של פנוני בשל ביזיון ההוצאה לפועל.

אלא שלעיתים, אין הליכי ההוצאה לפועל מועילים ושאו מספקים לצורך גביית החוב וגם אין ביידי אלמוני (הנושה), אמצעים חוקיים אחרים לגבייתו. כך, יכול להיות שנכסיו של פלוני (החייב), אין די בהם כדי לפרוע את חובותיו (לאלמוני ו/או לנושים אחרים). במצב זה – המוגדר גם כ"חדלות פירעון", וכאשר לחייב יש יותר מנושה אחד, נוצרת תחרות בין הנושים על נכסיו של החייב כמו גם, על מי יצליח לשים את ידו קודם על נכסים כאלה. כמובן שבמקרה כזה, ככול שהנושה יקדים ימהר ויפעינל אמנצעים קיצוניים נגד החייב, סיכוייו רבים יותר לגבות את החוב. יכול שהחייב משתמט מתשלום חובותיו – אף שאינו חדל פירעון; יכול שהחייב פורע את חובותיו לנושים מסויימים ונמנע מלשלם חובות לנושים אחרים (בהליכי פשיטת רגל, מצב זה קרוי "העדפת נושים" שהיא כמובן אסורה על-פי דין). אפשרות אחרת היא שהחייב מסתיר את נכסיו או מעבירם לאחרים על-מנת שיקשה על הנושים לגלותם ולפעול למימושם בדרך של הליכי הוצאה לפועל.

במצבים כאלה ואחרים, כשמי מהנושים סבור כי הליכי ההוצאה לפועל אינם יעילים דיים לגבות את החובות, יש לנושה כזה עניין לנקוט נגד החייב באמצעי קיצוני יותר מאשר הליכי הוצאה לפועל, אמצעי שיביא לתפיסת כול נכסי החייב ולריכוזם, ולאחר מכן למכירתם לצורך תשלום חובותיו של החייב. הדין העמיד לרשות הנושה את הכוח לנקוט הליכי פשיטת רגל נגד החייב, במטרה להשיג את המטרות הנזכרות לעיל.

מצד שני ולא בפחות חשיבות, מיועדים הליכי פשיטת רגל לשרת גם את האינטרסים של החייב, חדל הפירעון. שהרי חייב כזה נירדף עד חורמה על-ידי נושיו בהליכי הוצאה לפועל וניתן לשער כי חייב כזה חי במציאות של חיה נרדפת כאשר כול העולם צר וסוגר עליו. ניסיון החיים המצער, מלמד שמצבי יאוש מן הסוג הזה (מנקודת מבטו של החייב כמובן), הביאו לא פעם לצעדים קיצוניים ונואשים שננקטו על-ידו, לרבות ניסיונות שבמקרים מסויימים אף צלחו למרבה הזוועה, לשים קץ לחייו. במקרים פחות קיצוניים משליחת יד בנפשו, ברובם של המקרים עלול המצב הקשה, החדש, הבלתי מוכר והבלתי נסבל בעליל, להביא לשבר של ממש במשפחה של החייב  ולעיתים אף לפירוקה.

כאן בדיוק נכנסים הליכי פשיטת הרגל, לא כ"חרב" הנתונה בידי הנושה/ים אלא, כ"מגן" בידי החייב. ואכן, הליכי פשיטת הרגל יכולים להינקט גם ביוזמת החייב, כדי לעצור את הנושים ולהקפיא כול הליך של הוצאה לפועל שננקט נגדו עד לאותה שעה.

מקובל לכן לומר כי הליכי פשיטת רגל, מיועדים להשיג שתי מטרות, שעל פניהן לכאורה אינן מתיישבות זו עם זו;
האחת, לכנס את כלל נכסי החייב, למוכרם בדרך הזולה המהירה, היעילה והשוויונית ביותר ולחלק את התמורה בין נושיו והשנייה, לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ושאינו מסוגל לשלם את חובותיו, לפתוח דף חדש בחייו, על-ידי קבלת הפטר מן החובות מבית המשפט של פשיטת רגל.

אכן. יתכן כי אתה או את הקוראים את הדברים לא הייתם כלל מודעים לאפשרות חוקית וזמינה לסייע לך בעת המשבר הבלתי נסבלת שאת או אתה מצויים בהם כרגע – ועוד בדרך המלך לעשות כן. במהלך הטיפול בך במשרד עו"ד רון מיור, יערכו לך גם היכרות קרובה עם פקודת פשיטת הרגל ועם כוונתו המפורשת של המחוקק, לאפשר לך, בנסיבות המתאימות, לחזור לפעילות נורמטיבית בכלל ולפעילות כלכלית בפרט, תוך שמיטת חובותיך! יתרה מכך; המחוקק והוגי הדיעות המשפטיים, מכירים באינטרס זה של החייב גם כבאינטרס חברתי ציבורי של החברה כולה.

לא עוד אורח חיים מבוהל – שלא לומר מבועת של חיה נרדפת! האינטרס שלך לשקם את עצמך – ולעשות זאת בכבוד, אינו נופל ואינו פחות מהאינטרס של הנושה לקבל את כספו.

ברור לקורא הנבון כי המציאות מעט יותר מורכבת וכי הדברים אינם פשוטים לביצוע. כול חייב או חייבת יודעים, על בשרם, כי גם אם נקלעו לקשיים כלכליים בתום לב ולעיתים אף לא באשמתם (למשל ערבים לחוב של קרוב משפחה), בעיני הנושים הזועמים נחשבים החייב או החייבת לנוכלים של ממש, שלא לומר לנוכלים סדרתיים.

בדיוק בנקודה הזו נכנס לתמונה משרד עו"ד רון מיור. באמצעים חוקיים לחלוטין יותיר המשרד את נושיך הכועסים לרבות את הקיצוניים שבהם, מחוץ למעגל חייך השוטפים. לא עוד עיקולים, לא עוד בושה, לא עוד אימה. לא עוד עיניים טרוטות של חית בר במצוקה ולא עוד "שמש שהפסיקה לזרוח". הטיפול בך במשרד עו"ד רון מיור ישיב לך את כבודך. "ישיב לך את חייך".

עו"ד מיור הגיע לפרקטיקה המשפטית מהעולם העסקי, המוכר לו מקרוב ובהתנסות אישית. עו"ד מיור השתלם באוניברסיטה מובחרת באנגליה במשפט המסחרי (הוסמך ב-10.07.90) ובנוסף הוא מחזיק בתואר שני בשיווק ובכלכלה במסגרת לימודי MBA של בית הספר היוקרתי לעסקים באדינבורו. עבור לקוחות המשרד (עסקיים או פרטיים) שנקלעו לקשיים כלכליים ועסקם מתרסק, הסינרגיה שבין הכשרתו המשפטית והאקדמית של עו"ד מיור בתחום העסקי והמסחרי לבין ניסיונו האישי בעסקים, מהווה יתרון של ממש. עו"ד מיור ערך מוסף ועומק, המאפשר טיפול מיטבי ויצירתי בבעיה שהובאה לטיפולו.
הסינרגיה שבין הכשרתו המשפטית והאקדמית של עו"ד מיור בתחום העסקי והמסחרי לבין ניסיונו האישי במגזר העסקי בצד התמחותו בליטיגציה בבית המשפט, מהווה יתרון גם לקוחותיו ה"חייבים" כמו גם "חדלי הפירעון" של המשרד. הבנת המארג העסקי שהוביל למשבר הכלכלי - בצד היכולת המשפטית הליטיגטורית, יחד, הם המהווים את הנוסחה המנצחת המיושמת בהצלחה עבור לקוחות המשרד, לרבות ההתמודדות עם הנושים בפני ראש ההוצאה לפועל ו/או בפני בית המשפט של פשיטת רגל.

המשרד מתאפיין במקצוענות, יצירתיות, אסרטיביות וטיפול אישי, תוך בחירת המתווה המתאים ביותר לצרכיו האמיתיים של הלקוח (עסקי או פרטי), בכול מקרה ומקרה.
 
עו"ד מיור מעורב בכול תיק המתנהל במשרד, לרבות בתיקים ששגרת הטיפול בהם מופקדת בידי עורכי – דין אחרים.* ההקדמה דלעיל נסמכת על ספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל" מהדורה שנייה תשס"א – 2000.


 

 
רון מיור, עורכי דין
ז'בוטינסקי 102 תל-אביב
  טל': 03-6093039   052-6556916
info@majorlaw.co.il
רון מיור, עורכי דין

סטודיו ורד נבון לול שיווק ברשת