ליטיגציה מסחרית
חברות, שותפויות ועסקים
גירושין, מזונות, משמורת
לשון הרע
משפט העבודה
מקרקעין וקבוצות רכישה
פשיטות רגל והפטרים

תחומי התמחות

חברות, שותפויות ועסקים

חברות, שותפויות ועסקים
בשנת 1897, נפל דבר בעולם העסקי. בית הלורדים באנגליה קבע, לראשונה בעת המודרנית, כי תאגיד משפטי (חברה בע"מ) הנו "אישיות" משפטית נפרדת מבעלי המניות בו (Salomon v. Salomon & Co Ltd [1897] AC 22) בעיני החוק.

אהרון סלומון  היה סוחר עור יהודי באנגליה הויקטוריאנית. הוא ייסד חברה בע"מ עם שבעה בעלי מניות (כדרישת החוק אז) שהיו הוא, אשתו וילדיו. הוא הלווה כספים לחברת סלומון בע"מ ועשה זאת כנושה מובטח. בהמשך לוותה החברה כספים נוספים לפעילותה ונקלעה לקשיים ולתביעות משפטיות. אהרון סלומון, הגיש אף הוא תביעה נגד החברה, כנושה מובטח, בדרישה כי תשיב לו את ההלוואה שהלווה לה. בית המשפט הויקטוריאני היה צריך להכריע בשאלה, למי צריך מפרק החברה לשלם קודם; לנושים הבלתי מובטחים כמו ספקים ועובדים, או שמא, לנושה המובטח, מר אהרון סלומון עצמו, מנהל ומייסד החברה שנקלעה כאמור לקשיים.

בית המשפט לערעורים של אנגליה, "לא אהב" את תביעתו של סלומון נגד החברה וקבע, כי "הסמנטיקה" אינה מעניינת אותו וכי כול הרעיון של הקמת החברה היה בגדר הונאה (“sham”). מר סלומון לא ויתר וערער לבית הלורדים (הערכאה המשפטית העליונה באנגליה ובחבר העמים הבריטי) ובית הלורדים, קבע בניגוד לפסק הדין של בית המשפט לערעורים, כי יש לקבל את הטענה המשפטית של מר סלומון וכי החברה, היא אכן אישיות משפטית נפרדת ממנו ולפיכך, הוא זכאי ליהנות ממעמדו כנושה מובטח של החברה.

גם בימינו אלה, האדם מן הישוב אינו מודע למעמדה של חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת כאמור. מבחינתו, בעל מניות בחברה והחברה עצמה, חד הם. "החברה זה הוא". גם בימנו אלה, מתקשה נושה של חברה משפטית לקבל את הקביעה כי בעל מניות בחברה אינו חייב בחובות החברה וכי "החברה זה לא הוא" למעשה. ניתן אך לשער את עוצמתה של רעידת האדמה שחוללה החלטת בית הלורדים בפרשת סלומון נ. סלומון הנ"ל, בעיבורה של המאה ה-19!

מאז ועד ימים אלה ממש, מנחה קביעתו של בית הלורדים בפרשת סלומון נ. סלומון, את דיני החברות בעולם המודרני כולו ובכלל זה, את דיני החברות בישראל. אמנם, מים רבים זרמו בנהרות המשפטיים מאז פסק דין סלומון נ. סלומון, בין היתר בכול הקשור לצמצומה של "הפרדת הישויות" בין התאגיד לבעלי המניות בו, אם בנסיבות המקימות עילה ל"הרמת מסך", אם בנסיבות המקימות עילה על-פי דיני השליחות ואם בנסיבות של היעדר תום לב על-פי דיני החוזים. עם זאת, עיקרון "האישיות המשפטית הנפרדת", חי ובועט ולידתו כאמור, בפסק דין סלומון נ. סלומון דלעיל.

על פני הדברים, התקשרויות עסקיות במעטה של חברה בע"מ (חברה פרטית מוגבלת במניות), מעניקות למתקשר בטחון יחסי (בכפוף כאמור להוראות הדיל דלעיל), הן במישור העסקי (לפי הרציונאל שבו חובות החברה אינן חובות אישיים שלו) והן במישור הפלילי (לפי הרציונאל שבו, בכפוף להוראות כול דין, עבירות פליליות שמבצעת החברה, אינן עבירות פליליות המיוחסות לו באופן אישי). כאמור, הביטחון הנו יחסי ואינו מוחלט שכן דיני החברות עברו "אבולוציה" משמעותית מאז ימי סלומון נ. סלומון אך עדיין, ביטחון יחסי כזה, שאיננו מבוטל כלל וכלל, עדיף על חשיפה מלאה וחסרת הגנה לחלוטין, הכרוכה בעשיית עסקים "באופן אישי" שלא במסגרת חברה בע"מ. (בנסיבות מסויימות, ניתן לשקול גם חלופה של שותפות מוגבלת.)

משרד עו"ד רון מיור, מתמחה בהתנהלות עסקית בכלל ובדיני חברות בפרט. המשרד מעניק ליווי משפטי שוטף לעסקים, משלב ההקמה, דרך ההתנהלות העסקית השוטפת או בעסקאות נתונות וכשהדבר נדרש, בהגשת תביעות או כתבי הגנה לפי העניין, לבית המשפט המוסמך.

עו"ד רון מיור הגיע לפרקטיקה המשפטית מהעולם העסקי, המוכר לו מקרוב ובהתנסות אישית. האוריינטציה של עו"ד מיור הנה מסחרית והוא נמנה על האסכולה הרואה את ההליך המשפטי כאמצעי להשגת מטרתו של הלקוח והגנה על מגוון האינטרסים שלו (לרוב מסחריים ו/או עסקיים ו/או ממוניים) ולא כמטרה בפני עצמה.
 
עו"ד מיור השתלם באוניברסיטה מובחרת באנגליה במשפט המסחרי ובנוסף הוא מחזיק בתואר שני בשיווק ובכלכלה במסגרת לימודי ?MBA? של בית הספר היוקרתי לעסקים באדינבורו. מדובר ביתרון של ממש עבור הלקוחות העסקיים של המשרד, בין אם עסקם נוסק ובין אם הוא מתרסק..
 
הסינרגיה שבין הכשרתו המשפטית והאקדמית של עו"ד מיור בתחום העסקי והמסחרי לבין ניסיונו האישי במגזר העסקי, מהווה יתרון גם עבור לקוחותיו הפרטיים של המשרד, בתחומים המגוונים שבהם הם נזקקים לייעוץ או לסיוע. שכן בסופו של דבר, רובן המכריע של המחלוקות בהן נדרשת התערבות משפטית, נסוב על ענייני כספים וממון. הבנת המארג העסקי שהוביל למחלוקת - בצד היכולת המשפטית, יחד, הם מהווים את הנוסחה המנצחת המיושמת בהצלחה עבור לקוחות המשרד.

המשרד מתאפיין במקצוענות, יצירתיות, אסרטיביות וטיפול אישי, תוך בחירת המתווה המתאים ביותר לצרכיו האמיתיים של הלקוח (עסקי או פרטי), בכול מקרה ומקרה.
 
עו"ד מיור מעורב בכול תיק המתנהל במשרד, לרבות בתיקים ששגרת הטיפול בהם מופקדת בידי עורכי – דין אחרים.


 
רון מיור, עורכי דין
ר​ח' מצדה 7 בני-ברק
מגדל ב.ס.ר 4 קומה 19
  טל': 03-6093039   052-6556916
info@majorlaw.co.il
רון מיור, עורכי דין

סטודיו ורד נבון לול שיווק ברשת